• Wybierz język
    • EN
    • DE
    • SK
    • RU
Przejdź do strefy: KlientaDystrybutoraArchitekta
Karta zgłoszenia reklamacyjnego
Data zgłoszenia
1. Dane podmiotu zgłaszającego reklamacje
2. Przedmiot reklamacji
Produkt zamontowany
Montaż własny
Czy beton do montażu ogrodzenia został zakupiony w betoniarni?
Czy została wykonana pozioma izolacja fundamentu?
Czy została wykonana dylatacja ogrodzenia (w przypadku długości ogrodzenia pow.10 m.b) ?
Czy daszki słupkowe zostały odpowiednio uszczelnione ?
Czy ogrodzenie było impregnowane ?
Czy rdzeń betonowy nosi ślady mikropęknięć?
3. Przyczyna reklamacji
4. Oczekiwanie klienta / żadanie (naprawa, przecena, wymiana)
5. Załączniki
Karta gwarancyjna
Dodaj pliki
Zdjęcia wyrobu
Dodaj pliki
Dowód zakupu produktu firmy JONIEC
Dodaj pliki
Dowód zakupu materiałów użytych do montażu
Dodaj pliki
Przesłanie niekompletnego formularza może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji