Nasza firma otrzymała nominację jako kandydat do nagrody w największym konkursie projakościowym w Polsce

"Jakość roku". Nominacja jest dla naszej firmy ogromnym zaszczytem, świadczącym o wielkim zaufaniu do naszego

produktu i jego jakości. Każda nagroda jak i nominacje do nagród zobowiązują, szczególnie dla nas w świetle naszego

motta "Wyznaczamy nowe granice..." nadzwyczajnego znaczenia nabierają takie wartości jak: jakość, uczciwa

współpraca i wprowadzanie nowych rozwiązań.