23 marca 2015 r. w Hotelu Radisson Blue w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia statuetek JAKOŚĆ ROKU 2014. 

Firma JONIEC otrzymała tytuł JAKOŚĆ ROKU 2014 w kategorii PRODUKT za ogrodzenie łupane GORC. Dodatkowym wyróżnieniem było wręczenie statuetki JAKOŚĆ ROKU BRĄZ. 

Tegoroczna Gala połączona była z I Europejskim Kongresem Jakości. To jedyne wydarzenie w Polsce, podczas którego w dyskusję na temat jakości włączyli się zarówno praktycy, jak i teoretycy tematu. Celem Kongresu była wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń oraz integracja przedstawicieli przedsiębiorstw o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Hasło przewodnie edycji 2015 to: "JAKOŚĆ. Nowa perspektywa". Podczas kongresu odbyły się tematyczne panele dyskusyjne, debaty i wystąpienia dotyczące zarówno praktycznych jak i teoretycznych aspektów jakości.

Podczas uroczystej Gali wręczone zostały statuetki JAKOŚĆ ROKU dla firm, instytucji, jednostek naukowo-badawczych oraz szkół wyższych, które w swojej działalności odznaczają się projakościowym podejściem do prowadzenia działalności i zarządzania.

Gośćmi honorowymi i specjalnymi Kongresu byli przedstawiciele władz państwowych i jednostek samorządowych oraz reprezentanci europejskich i polskich organizacji działających w obszarze jakości.

 

Relacja z Gali Jakość Roku 2014