Firma JONIEC została uhonorowana tytułem Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej w kategorii: „Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce”. Mieczysław Joniec, właściciel firmy, został nagrodzony za wsparcie działań Stowarzyszenia REMEDIUM poprzez bezinteresowną pomoc, zaangażowanie w realizację różnorodnych przedsięwzięć, wsparcie finansowe i merytoryczne stowarzyszenia.

Uroczysta Gala wręczania nagród odbyła się w dniu 17 czerwca 2015 r. w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Patronat honorowy nad konkursem objął Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Celem konkursu jest promocja organizacji pozarządowych, spółdzielni, spółek non profit, które swoje cele społeczne realizują m.in. dzięki działalności gospodarczej. W konkursie nagradzane są też samorządy oraz przedsiębiorstwa wspierające przedsięwzięcia społeczne. Nagrody przyznane zostały w czterech kategoriach: Małopolski LIder Przedsiębiorczości Społecznej 2015, Debiut 2014, Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce, Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce, Nagroda Publiczności.

Instytucje i firmy zgłoszone do nagrody.

Firma JONIEC została zgłoszona do konkursu przez Stowarzyszenie REMEDIUM z Tymbarku. Głównym obszarem działalności stowarzyszenia jest prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pochodzących z terenu powiatu limanowskiego. Stowarzyszenie podejmuje również szereg inicjatyw mających na celu zaangażowanie osób niepełnosprawnych w aktywne życie społeczne i zawodowe. Jesteśmy pełni podziwu dla zaangażowania i kreatywności członków stowarzyszenia, którzy osobiście każdego dnia kreują lepszy świat dla swoich podopiecznych.

 

Informacje o konkursie i nagrodzonych:

Wiadomości NGO

Portal ekonomiaspoleczna.pl

Gazeta Krakowska - Strefa Biznesu

Województwo Małopolskie

Informacje Starosądeckie