W dniu 10 listopada b.r., podczas uroczystej sesji Rady Miasta Limanowa, Mieczysław Joniec odebrał z rąk Burmistrza Miasta Władysława Biedy oraz Przewodniczącej Rady Miasta Jolanty Juszkiewicz dyplom oraz medal ZA ZASŁUGI DLA MIASTA LIMANOWA.

Ten prestiżowy tytuł został nadany Uchwałą Rady Miasta Limanowa z dnia 27.10.2017 r. "za wspieranie przesięwzięć służących promocji i rozwojowi miasta".