Kapituła "Gazety Krakowskiej" - organizatora plebiscytu - doceniła wkład Mieczysława Jońca w życie lokalnej społeczności,  a w szczególności bezkonfliktowość i dążenie do polepszenia życia mieszkańców powiatu. 
 
Plebiscyt można śledzić na stronach serwisu internetowego www.gazetakrakowska.pl/osobowosci_roku. Znajdują się tam aktualne wyniki głosowania i wszelkie informacje o plebiscycie.  Prezentacje kandydatów do tytułu Osobowość Roku 2016, a następnie laureatów, będą się ukazywać na łamach drukowanego wydania „Gazety Krakowskiej”.