W dniach 21-22 kwietnia b.r. w siedzibie firmy JONIEC® odbyło się profesjonalne szkolenie, kórego celem było ugruntowanie już posiadanej wiedzy oraz weryfikacja dotychczasowych umiejętności. Założeniem szkolenia było wyposażenie pracowników biura handlowego w nowe zasoby z zakresu profesjonalnej obsługi klienta z elementami technik i metod sprzedażowych uwzględniających specyfikę branży, w której pracujemy.

Podczas zajęć Uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach, które stworzyły okazję do sprawdzenia nowej wiedzy i umiejętności, pozwoliły utrwalić materiał szkoleniowy oraz przećwiczyć jego praktyczne zastosowanie. Ćwiczenia zostały zaprojektowane i dostosowane do specyfiki pracy naszego biura handlowego. Podczas szkolenia Uczestnicy wypracowali nowe zasoby oraz przećwiczyli ich zastosowanie oraz reakcję w obliczu rzeczywistych sytuacji, jakie spotykają codziennie w swojej pracy.

Szkolenie zostało zaprojektowane oraz przeprowadzonę przez firmę szkoleniową WITALNI.