"BUDMA jakiej jeszcze nie było…" - tak reklamują się organizatorzy. Zapraszamy! Stoisko naszej firmy znajdziecie Państwo w Pawilonie 5, nr stoiska 37.


Organizatorzy targów przygotowują szereg atrakcji skierowanych do różnych grup zawodowych, związanych z sektorem budownictwa. Setki nowości produktowych i technologicznych, a wśród nich te, które wyróżniają się szczególną innowacyjnością i jakością; produkty, które znalazły uznanie w oczach uznanych autorytetów z branży budowlanej; laureaci konkursu o Złoty Medal MTP. Nie zabraknie także wydarzeń, które zainteresować powinny inżynierów budownictwa:

Dni Inżyniera Budownictwa – pierwsze dwa dni targów (11-12 marca) to intensywne spotkania i rozmowy na aktualne zagadnienia dotyczące branży, m.in. zmiany w Kodeksie Budowlanym, problematyka zamówień publicznych w budownictwie czy też budownictwo na terenach zalewowych. Dni Inżyniera Budownictwa organizowane są we współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

VI Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego – kolejne dwa dni targów (13-14 marca) to szeroko zakrojona debata o kierunku rozwoju branży budownictwa pod kątem nowych przepisów Unii Europejskiej. Wybitni specjaliści będą traktować o najważniejszych zagadnieniach jak np. obowiązku inwestycji
w termomodernizację z najwyższą efektywnością, procedur uzyskania dopłat do kredytów z funduszu NFOŚiGW czy także rozwoju budownictwa pasywnego na świecie i jego przyszłości. Forum odbędzie się przy współpracy
z Polskim Instytutem Budownictwa Pasywnego oraz Stowarzyszeniem Wielkopolski Dom Pasywny.

Strefa Testów – to tutaj każdy ze zwiedzających będzie miał okazję własnoręcznie przetestować urządzenia
i materiały budowlane i dowiedzieć się o najlepszym sposobie ich zastosowania pod okiem specjalistów. Ogromne zainteresowanie jakim cieszyła się Strefa Testów w poprzedniej edycji targów skłoniło organizatorów do znacznego powiększenia powierzchni strefy, która w tym roku zaprezentuje ofertę zdecydowanie większej liczby wystawców w pawilonie nr 2 (ponad 3 krotnie większa ekspozycja w stosunku do ubiegłej edycji targów BUDMA).

Forum Architektury – niezwykle ciekawie zapowiada się debata architektoniczna, w której w tym roku udział wezmą architekci, inwestorzy i deweloperzy, urzędnicy oraz po raz pierwszy producenci materiałów budowlanych, a dyskusja toczyć się będzie wokół tematu wartości inwestycji w przestrzeni publicznej jako zależności realizacji pomysłu architekta od możliwości ekonomicznych inwestora.

Konferencja ,,Konstrukcje Stalowe Trwałe i Piękne’’ - organizowana przy współpracy z Polską Izbą Konstrukcji Stalowych, po raz pierwszy podczas targów BUDMA. Konferencja odbędzie się trzeciego dnia targów (13 marca), podejmie m.in. tematy związane z potencjałem polskiej branży konstrukcji stalowych, antykorozji, mostów i wiaduktów ze stali czy także technologii gięcia stali.Aby uzyskać zaproszenie, umożliwiające bezpłatny wstęp na targi BUDMA oraz wyżej wymienione dodatkowe wydarzenia, wystarczy skontaktować się z organizatorami targów bądź zarejestrować się na portalu www.mtp24.pl.Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA

INSPIRACJE * BUDOWA * REMONT

Firma JONIEC na targach BUDMA