W dniu 11.03.2011 odbył się amatorski turniej siatkówki na hali sportowej w Tymbarku.

Turniej zorganizował Bank BGŻ w Tymbarku przy współudziale Urzędu Gminy.

Do gry stanęło 7 mieszanych drużyn, poziom gry był bardzo wysoki a walka

o wynik bardzo trudna i wyczerpująca.  Nasz Joniec Team zdobył 4 miejsce z czego

ogromnie się cieszymy.