KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI to ogólnopolski program, w którym konsumenci, oceniając marki i produkty, decydują o przyznaniu złotego, srebrnego i brązowego godła. Organizatorem programu jest Redakcja Strefy Gospodarki - ogólnopolskiego, niezależnego dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.

100% wyników to rzeczywiste głosy konsumentów zebrane w toku ogólnopolskich badań konsumenckich. W badaniu gromadzone są opinie aktywnych konsumentów, dzięki którym wyłania się liderów z danej branży oraz zbierana jest wiedza na temat jakości wybranych produktów i usług. Dodatkowo badanie to przynosi wiedzę o tym, dlaczego dane produkty wybierane są jako najlepsze oraz jakie skojarzenia budzą wśród konsumentów marki brane pod uwagę w badaniu.

Cieszymy się, że polscy klienci doceniają jakość naszych ogrodzeń. Dobre opinie płynące z rynku są dla nas najlepszą nagrodą i motywacją do dalszej pracy. Troska o klienta i dbałość o niezmiennie dobrą jakość produktu to podstawa naszego codziennego działania.