Punkt handlowy
z ekspozycją

Adres: Mierová 105, Humenné 066 01 Telefon: 057 779 54 60 Adres e-mail: humenne1@merkurymarket.pl